หมู่บ้าน Areeya

Streamline x Areeya โครงการช่วยผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พบกับผัก ผลไม้สดส่งตรงจากผู้ผลิต ร่วมมือกับ Areeya เพื่อเรียกคนในหมู่บ้านมาช่วยผู้ประกอบและเกษตรกร OTOP

Streamliner  | ตลาดรวมใจ

Thank You

Welcome to Streamlinethailand

0