ตลาดบองมาเช่

งาน Thai Premium Beef Festival 2018 จัดขึ้นที่ ตลาดบองมาเช่ ทาง Streamline Thailand ก็ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในงานครั้งนี้้ โดยนำรถ Airstream ทำเป็นร้านขายเนื้อสัตว์คุณภาพดีจาก สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด โดยภายในรถทำเป็นครัวสำหรับใช้ย่างเนื้อสัตว์ ให้คนที่เดินตลาดได้ลิ้มลองรสเนื้อย่างคุณภาพดี

Shopping cart

0
No products in the cart.
Enter your search & hit enter