FOODTRUCK FILM CUISINE

FOODTRUCK FILM CUISINE

FOODTRUCK FILM CUISINE

Dimension

Exterior Dimension: W2.08 x L5.30 x H2.55 m.
Interior Dimension: W2.00 x L4.60 x H1.80 m.

Specification

✔️บริการให้เช่ารถ Film Cuisine รถฟู้ดส์ทรัคส์ #หนึ่งเดียวในไทย
✔️ ขนของพร้อมขายทันที มีเคาน์เตอร์วางของภายในรถ
✔️ มินิบาร์ไม้ สามารถวางอาหาร พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าได้
✔️ ภายในมีระบบไฟ สามารถใช้งานได้ทันที
✔️ สามารถ Wrap Sticker รอบคันรถ ตามสไตล์ร้านของคุณ
✔️ สำหรับกองถ่ายละคร โฆษณา สามารถจัดเป็นพร็อพได้อย่างสวยงาม

Condition

Price for Rent: Start at 25,000฿/day

Gallary
Film cuisine on Event
Film cuisine on Film Shooting
Food Support Service @JC Mall
Food Support Service @The Nine
Film cuisine on Advertising

Reach out directly or fill out the form below

Shopping cart

0
No products in the cart.
Enter your search & hit enter