POLISHING SERVICE

บริการขัดรถ เคลือบเงา รถบ้านแอร์สตรีม

POLISHING SERVICE

บริการขัดรถ เคลือบเงา รถบ้านแอร์สตรีม

polishing service

Streamline Thailand เปิดบริการ ขัดผิวรถแอร์สตรีมให้เหมือนใหม่ แบบมืออาชีพ ด้วยวิธีการและขั้นตอนการขัดรถแบบพิเศษในสไตล์ Streamline ให้รถแอร์สตรีมเงางามเมื่อวันวาน 

การรับบริการในส่วนนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. รถแอร์สตรีม วินเทจ ที่ไม่ค่อยผ่านการขัดผิว
2. รถแอร์สตรีม วินเทจ ที่ค่อยใช้บริการขัดผิวแล้ว 

ขั้นตอนการรับงาน ประเมิณราคา และ บริการจากทาง STREAMLINE เริ่ม 6 ขั้นตอนง่ายๆตามนี้

Step 1 : Check รุ่น Airstream ของท่านเป็นรุ่นอะไร 

Step 2 : ตำแหน่งป้ายบน ปี 1960+ ป้ายล่าง ปี 1959-

Step 3 : วัดขนาดรถ Airstream ของท่าน

Step 4 : ถ่ายรูปของท่าน

Step 5 : แชร์ข้อมูลรถกับเรา

Step 6 : แจ้งราคาประเมิณเบื้องต้น ทำสัญญา                    นำรถเข้าโชว์รูม

Polishing By Streamline

Polishing คือการชุปชีวิตผิว Vintage Airstream ที่ผ่านการใช้งานที่ยาวนาน ให้กลับมาเงางามใกล้เคียงกับรถคันเดิมอีกครั้ง ขั้นตอน ก่อนรับบริการ

– [ ] รับการประเมินพื้นผิวสภาพ ปัจจุบัน ด้วยช่างผู้ชำนาญ

– [ ] ประเมินระยะเวลา บริการ

– [ ] ประเมินค่าใช้จ่าย

Welcome to Streamlinethailand

0